تفاوت شركت آدميرال با ساير شركتها چيست؟

از تفاوتهاي شركت آدميرال با سايرشركتها موجود بودن تمام ريزجنسهاو تمامي يراق آلات ميباشد كه در صورت خراب شدن فقط همون قطعه خراب شده و اون هم با گارانتي و بدون هيچ گونه هزينه اي تعويض ميشه.اما ساير شركتها جهت تعويض يك قطعه ،كليه قطعات رو تعويض نموده و هزينه كل رو هم دريافت ميكنن. ‏

از تفاوتهاي شركت آدميرال با سايرشركتها موجود بودن تمام ريزجنسهاو تمامي يراق آلات ميباشد كه در صورت خراب شدن فقط همون قطعه خراب شده و اون هم با گارانتي و بدون هيچ گونه هزينه اي تعويض ميشه.اما ساير شركتها جهت تعويض يك قطعه ،كليه قطعات رو تعويض نموده و هزينه كل رو هم دريافت ميكنن. ‏

021-88605238

از ديگر تفاوتهاي شركت آدميرال با سايرشركتها موجود بودن تمام ريزجنسهاو تمامي يراق آلات ميباشد كه در صورت خراب شدن فقط همون قطعه خراب شده و اون هم با گارانتي و بدون هزينه تعويض ميشه.اما ساير شركتها جهت تعويض يك قطعه ،كليه قطعات رو تعويض نموده و هزينه كل رو هم دريافت ميكنن. 

دیدگاه خود را بیان کنید