استفاده از كابين دوش چه مزايايي دارد؟

امروزه استفاده از كابين دوش در منازل مسكوني و هتلها بيشترين كاربرد را دارد،حال ميخواهيم بدانيم چرا استفاده از كابين دوش چه در منازل و چه در هتلها يك امر ضروري شده و چرا همه افراد به اين موضوع اينقدر اهميت ميدهند؟

امروزه استفاده از كابين دوش در منازل مسكوني و هتلها بيشترين كاربرد را دارد،حال ميخواهيم بدانيم چرا استفاده از كابين دوش چه در منازل و چه در هتلها يك امر ضروري شده و چرا همه افراد به اين موضوع اينقدر اهميت ميدهند؟

021-88605238

امروزه استفاده از كابين دوش  در منازل مسكوني و هتلها بيشترين كاربرد را دارد،حال ميخواهيم بدانيم چرا استفاده از كابين دوش چه در منازل و چه در هتلها يك امر ضروري شده و چرا همه افراد به اين موضوع اينقدر اهميت ميدهند؟

١-جلوگيري از ريزش آب به اطراف

٢/استفاده بهينه از فضاي داخلي حمام

٣/نظافت داخلي حمام و خشك ماندن محيط حمام 

٤/گرم شدن سريع حمام و جلوگيري از اتلاف انرژي

٥/تفكيك فضاي دوش با ساير بخشهاي حمام مثل توالت فرنگي و روشويي

٦/ديرتر فرسوده شدن درب حمام ،روشويي چوبي ((درصورت استفاده همزمان از زيردوشي ،عايق بندي كف حمام هم انجام ميشود))

٧/ و مهمترين عامل جلوه زيبايي هست ،شيك تر شدن فضاي داخلي حمام

دیدگاه خود را بیان کنید