جنس يراق آلات شركت آدميرال

يراق آلات بكار برده در محصولات آدميرال ، همگي از جنس فلز برنج يعني همون فلزي كه در ساخت شيرآلات استفاده ميشه ،بكار ميره.

يراق آلات بكار برده در محصولات آدميرال ، همگي از جنس فلز برنج يعني همون فلزي كه در ساخت شيرآلات استفاده ميشه ،بكار ميره.

021-88605238

كليه يراق آلات بكار برده در  محصولات آدميرال ، همگي از جنس فلز برنج يعني همون فلزي كه در ساخت شيرآلات استفاده ميشه ،ميباشد.

دیدگاه خود را بیان کنید